Zagroda Edukacyjna

Nasze gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych koordynowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie i prowadzi zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, dzieci szkolnych, młodzieży oraz wszelkich innych grup zorganizowanych.

Podczas zajęć gospodarze ukazują rolnicze oblicze wsi jako źródło pochodzenia żywności. Dzielą się także swoimi pasjami, przedstawiając uczestnikom proces tworzenia rękodzieła ludowego oraz przekazują im wiedzę o edukacji regionalnej.

Przykładowy program:

  • przywitanie uczestników
  • pogadanka o hodowli kóz i owiec, pszczelarstwie, uprawie ziemniaków i dyń oraz o pasjach gospodarzy (bibułkarstwo artystyczne i garncarstwo)
  • krótki pokaz bibułkarstwa
  • piesza wycieczka na wzgórze Bazyle do koziej i owczej zagrody
  • przejażdżka samochodem terenowym po bazylowej łące
  • filcowanie wełny lub warsztaty garncarskie
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek
  • pamiątkowe zdjęcie i pożegnanie uczestników

Powyższy program to tylko propozycja i w zależności od oczekiwań grupy może ulec zmianie.

Zapraszamy nauczycieli i opiekunów wraz ze swoimi podopiecznymi do naszego gospodarstwa. Gwarantujemy, że przygotowane przez nas zajęcia sprawią uczniom wiele radości i pozostaną na długo miłym wspomnieniem.